Dom jednorodzinny – Zawada

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2020
2021-2023
248 m2
644 m3

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:
Zdjęcia:

prywatny
Zawada k. Opola
Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka