Dom w Opolu

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2017

ok. 450 m2
1200 m3

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:

prywatny
Opole
Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka