Golf Club w Kamieniu Śl.

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2017

1000 m2
3500 m3

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:

Opolski Klub Golfowy
Kamień Śląski
Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka