Kościół we Wrocławiu na osiedlu Nowe Żerniki

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2016

1470 m2
14700 m3

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:

Zarząd Główny SARP
Wrocław
Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka