Mieszkanie dla dwojga

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2019
2019
ok. 29 m2
ok. 72 m3

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:

prywatny
Opole
Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka