Mieszkanie M – Strzelce Opolskie

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2022
2022
72 m2
190 m3

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:
Zdjęcia:

prywatny
Strzelce Opolskie
Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka