Mieszkanie na poddaszu w Jemielnicy

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2017
2018
ok. 120 m2
ok. 300 m3

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:

prywatny
Jemielnica
Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka