Mieszkanie w budynku wielorodzinnym w Strzelcach Op.

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2019
2019/2020
56 m2
ok. 140 m3

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:

prywatny
Strzelce Opolskie
Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka