Mieszkanie w Strzelcach Opolskich

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2018
2019
ok. 63 m2
ok. 160 m3

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:

prywatny
Strzelce Opolskie
Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka