Model Wrocławia wg najstarszego planu miasta z 1562 roku

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2016
2016

Inwestor:
Lokalizacja:
Zespół:

Muzeum Miejskie Wrocławia
Wrocław
Michał Szkudlarski, Andrzej Nowak, Dawid Pyka, Barbara Lebich, Michał Bartecki, Ewa Nowak

Braliśmy udział w pracy nad modelem 3d Wrocławia z XVI w. wg planu Weinerów. Jest to szczegółowy opis miasta wykonany przez Barthela ojca i Barthela syna Weinerów w 1562 roku.
Całą animację można oglądać na wystawie stałej “1000 lat Wrocławia” w Pałacu Królewskim we Wrocławiu.

Reżyseria filmu: Paweł Rajski – Śląskie Studio Architektury
Link do demo filmu: Wrocław 1562 wg planu Weinerów

Braliśmy udział w pracy nad modelem 3d Wrocławia z XVI w. wg planu Weinerów. Jest to szczegółowy opis miasta wykonany przez Barthela ojca i Barthela syna Weinerów w 1562 roku.
Całą animację można oglądać na wystawie stałej “1000 lat Wrocławia” w Pałacu Królewskim we Wrocławiu.

Reżyseria filmu: Paweł Rajski – Śląskie Studio Architektury
Link do demo filmu: Wrocław 1562 wg planu Weinerów