Project ŚLUB

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2016
2016

Inwestor:
Lokalizacja:
Zespół:
Zdjęcia:

prywatny

Dorota Pyka, Dawid Pyka
Małgorzata Tenczyńska-Korluk, Dawid Pyka