Salon fryzjerski w Strzelcach Opolskich – projekt wnętrza

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2018
2018
ok. 50 m2
ok. 160 m3

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:

Salon Fryzjerski Magic Style
Strzelce Opolskie
Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka