Salon urody „Ciałokształt” – identyfikacja wizualna

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2020
2021

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:

Salon urody Ciałokształt

Dawid Pyka
Dorota Pyka, Dawid Pyka