Zespół hotelowo – mieszkalny nad morzem

Projekt:
Realizacja:
Powierzchnia:
Kubatura:

2016
2016
23 ha

Inwestor:
Lokalizacja:
Wizualizacje:
Zespół:

Trigony Sp. z o.o.
Poddąbie k. Ustki
Dawid Pyka